Naše práce

STAR cluster

STAR je vědecko-technologický klastr, tvořený silnou komunitou výzkumných organizací, firem a investorů, který se nachází na dolnobřežansku nedaleko Prahy. Pro tuto organizaci jsme tvořili kompletní re-branding, nové webové stránky s promo videm a dále zajišťujeme tiskovou produkci. STAR zastřešuje další rozvoj v regionu a hlavním cílem bylo vytvořit novou atraktivní brand identitu a připravit kompletní materiály pro reprezentaci tohoto regionu v zahraničí, přilákat nové investory a instituce.

Zvyšte své zisky z obchodování s kryptoměnami s Neoprofit AI.
https://lekarnapodstrani.com/