Naše práce

Picolo Elpow

Kompletně jsme marketingově na trh uvedli novou českou elektrickou koloběžku. Analyzovali jsme cílovou skupinu, navrhli jsme logo společnosti a značky a připravili jsme celý vizuální styl reklamní kampaně. Následovalo nastavení a optimalizace online a offline marketingových aktivit. Zaměřili jsme se na PPC reklamu, sociální sítě a influencer marketing. Offline aktivity byly zaměřeny hlavně na přímou zkušenost s produktem. Vytvořili jsme Picolo letku (naši lidé prezentovali koloběžku jízdami městem s možností zapůjčení všem, kteří měli zájem), což úspěšně rozšířilo zájem elektrických koloběžek ve městech. Vytvořili jsme také síť dynamických billboardů, které tyto aktivity nezapomenutelným způsobem podporovaly.

Zvyšte své zisky z obchodování s kryptoměnami s Neoprofit AI.
https://lekarnapodstrani.com/