Blog

Jak tvoříme efektivní kampaň s využitím marketingové automatizace s umělou inteligencí.

02 říj 2019

Následující informace pomohou jak těm, kteří právě začali s dobrodružstvím v podnikání, tak i vám kteří podnikáte již dlouho. Víme, že v době vysoké konkurence, kdy firmy rostou jako houby po dešti, úspěšné fungování na trhu není snadné. Nestačí vytvořit web a nabídnout širokou škálu produktů za konkurenceschopné ceny, abyste se stali lídrem na trhu. Efektivní marketing je klíčem k úspěchu a odliší vaši společnost od řady podobných.

Je nezbytné investovat do platformy automatizace marketingu a zaměřit se na optimalizaci SEO. Je třeba říci, že reklama, SEO a automatizace nemohou existovat samostatně – musí to být integrovaná a dobře naplánovaná strategie. Aby byla vaše marketingová kampaň úspěšná, je nezbytná odpovídající příprava a strategie. Zde se s vámi podělím o 6 kroků k úspěšné kampani , které nám zásadně pomohli. Zní to zajímavě? Začněme tedy!

Následující informace pomohou jak těm, kteří právě začali s dobrodružstvím v podnikání, tak i vám kteří podnikáte již dlouho. Víme, že v době vysoké konkurence, kdy firmy rostou jako houby po dešti, úspěšné fungování na trhu není snadné. Nestačí vytvořit web a nabídnout širokou škálu produktů za konkurenceschopné ceny, abyste se stali lídrem na trhu. Efektivní marketing je klíčem k úspěchu a odliší vaši společnost od řady podobných.

Je nezbytné investovat do platformy automatizace marketingu a zaměřit se na optimalizaci SEO. Je třeba říci, že reklama, SEO a automatizace nemohou existovat samostatně – musí to být integrovaná a dobře naplánovaná strategie. Aby byla vaše marketingová kampaň úspěšná, je nezbytná odpovídající příprava a strategie. Zde se s vámi podělím o 6 kroků k úspěšné kampani , které nám zásadně pomohli. Zní to zajímavě? Začněme tedy!

1. Vytvořili jsme cíle a KPI kampaně

Kampaň bez cílů bohužel selhává. Stanovení vašich cílů a KPI vám umožní měřit míru, do jaké byly vaše cíle splněny. Než začnete vytvářet cíle, musíte si položit několik otázek:

Čeho chci dosáhnout?

Jak dlouho to bude trvat?

Jaký mám rozpočet?

Jaké zdroje potřebuji?

Jak chci dosáhnout stanovených cílů?

Na základě modelu SMARTER vám pomůžeme vytvořit konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově specifické cíle. Příkladným cílem může být: zlepšení prodeje o x %, generování  určitého počtu potenciálních zákazníků nebo zvýšení zájmu o firemní web nebo blog. Pokročilá analytika vám umožní měřit, porovnávat, vyvodit závěry a reagovat na pozitivní a negativní trendy v reálném čase.

2. Identifikovali jsme své cílové publikum

Různý obsah, produkty a distribuční kanály přitahují různé lidi. Nasměrovali jsme jiný druh obsahu na ženy než na muže, na mladé lidi než na dospělé. Určení konkrétního cílového publika nám umožnilo přizpůsobit obsah na webu a ve zprávách (e-maily, SMS). Tím jsme získali zájem a zapojení našich potenciálních zákazníků. Díky vytvoření Persony kupujících, profilu ideálního zákazníka, jsme pochopili chování našeho publika a jasně jsme viděli, co potřebují a jak ho dosáhnout.

3. Naplánovali jsme si obsah a nástroje

Využíváme marketingovou automatizaci s umělou inteligencí, která nám poskytuje přístup k obrovskému množství dat o vašich zákaznících: jejich zvyky, zájmy, demografický profil. Tyto znalosti umí převést do konkrétních akcí. Shromážděná data pak mohou být použita pro plánování distribučních kanálů a obsahu.

K dispozici máme široký výběr kanálů:

  • emailový marketing
  • webový marketing
  • sociální média
  • remarketing reklam
  • mobilní marketing
  • vyhledávače
  • doporučení dalších produktu na základě strojového učení

(Příklad doporučení podobných produktů na základě tvaru či barvy)

Otestovali jsme různé scénáře a tak se dozvěděli, co pozitivně rezonuje s naším publikem.

Náš největší přítel bylo A/B testování.

4. Vytvořili jsme skvělou landing page

Pokud vedete marketingovou kampaň, neměli byste nikdy nikdy nikdy směrovat své zákazníky na vaše hlavní webové stránky. Budou dezorientovaní, protože hledání toho, co chtějí a zajímá je, bude trvat věky, nastane frustrace a jednoduše odejdou. Dobře vytvořená, pohotová a landing page umožní našim zákazníkům soustředit se na to, co je pro vaši kampaň relevantní – bez zbytečného rozptylování.

Vaše landing page by měla:

  • Graficky korespondovat s reklamním sdělením
  • Budovat důvěru ve vaší firmu
  • Jasně vést k vaší výzvě k akci

Potřebujete pomoc vytvořit funkční landing page? Kontaktujte nás zde.

5. Vychovávejte své kontakty

Jakákoliv marketingová kampaň, jakmile bude uvedena do provozu, nemůže zůstat sama o sobě. Musíte zajistit dobré vztahy se svými potenciálními zákazníky, vybudovat dojem důvěry, vzdělávat a zvýšit loajalitu stávajících zákazníků. «Lead Nurturing» je ideálním řešením. Jejím cílem je udržovat kontakt s potenciálním zákazníkem, ukazovat klíčové hodnoty produktu nebo služby a načasovat nejlepší čas k nákupu.

6. Provedení podrobné analýzy

Každá marketingová akce, kterou podniknete, musí být podrobena podrobné a pečlivé analýze. Prostřednictvím analýzy se dozvíte, zda jste dosáhli svého úspěchu. Existují specifické nástroje, které takové analýzy umožňují. Platforma marketingové automatizace s umělou inteligencí, ve které najdete komplexní nástroje hlavních marketingových a prodejních procesů, umožňuje přesně řídit průběh marketingových a prodejních kampaní. Analýza umožní v případě potřeby ověřit a zlepšit kampaň. Zdůrazní také silné a slabé stránky kampaně, které vám umožní vyvodit závěry a vést úspěšnější akce v budoucnosti. Vypracování podrobné zprávy pomůže zopakovat dříve dosažené úspěchy a obohatí vaše aktuální znalosti o vašich zákaznících.

Pokud chcete vytvořit efektivní kampaň s využitím marketingové automatizace s umělou inteligencí kontaktujte nás a my za vámi přijedeme a ukážeme vám jak zvýšit nejen vaše tržby, ale splnit konkrétní cíle.

Více o marketingové automatizaci
books on zlibrary